Referenciák

 

Szerződés időszaka

Megbízás tárgya

Megbízó

Teljesítés ideje

2014-2015 ACHELOUS - az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága által támogatott projekt városi térségek árvízi vészhelyzetének témájában ACHELOUS projekt megvalósítás alatt
2013-2015 'Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben' c. projektaudit feladatainak ellátása Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság KEOP – 2.1.1./2F-09-2011-0001 megvalósítás alatt
2013-2014 Aqua-ADD A vízzel kapcsolatos hozzáadott érték kiaknázása a helyi és regionális fejlesztésben ('Értékek, kedvező hatások városi, városkörnyéki vízfelületek és zöldfelületek létrehozásakor' - adat és anyaggyüjtés c. részfeladat) Debreceni Egyetem Aqua-Add Interreg IVC projekt 2013.09.30
2013-2014 Aqua-ADD A vízzel kapcsolatos hozzáadott érték kiaknázása a helyi és regionális fejlesztésben ('A Tócó vízfolyás fizikai és működési állapotának megismerése' - alapadatok, anyagok c. részfeladat és a 'Fejlesztések (új kék felületek létrehozása) gazdasági, piaci vonatkozásai' c. részfeladatok) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Aqua-Add Interreg IVC projekt 2013.09.30
2012-2013 Sigma for Water (S4W) 'Fenntartható integrált menedzsment tevékenységek vizes élőhelyeken' Háttéranyagok és információ gyűjtés (hortobágyi vizes élőhelyek és helyreállításuk, LIFE projekt, Hortobágy folyó, VKI vonatkozó elemei, vízgazdálkodás, halastavak, hatáselemzés) Debreceni Egyetem Sigma for Water (S4W) Interreg IVC projekt 2013.03.31
2011-2012 „Vertikális tengelyű szélkerék és napraforgó elven működő napcellás komplex rendszer és kapcsolódó távfelügyelet kutatásfejlesztési feladatai a Magyar Telekom kiválasztott (Iszkahegy I.) bázisállomásához kapcsolódóan” megvalósíthatósági tanulmány Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 2012.12.31
2012 EU-WATER projekt záró rendezvény Workshop Konferencia Helyszíni látogatások szervezése és lebonyolítása, Konferencia csomag összeállítása Debreceni Egyetem és Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség EU-WATER Interreg IVC projekt 2012.04.27
2011-2012 „Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Könyvtár és Közművelődési Központjának szolgáltatásfejlesztése az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepének erősítése érdekében” kapcsolódóan könyvtári katalóguscédulák feldolgozása és könyvtári digitális adatbázisba rendezése Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0040 Rifles Brigade 2012.02.15
2011 A 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) keretében megrendezendő „Lehetőségek és kihívások a hazai hal-termékpálya mentén a Halászati Operatív Program tükrében” c. konferencia szervezés Aranyponty Halászati Zrt. 2011.10.12
2011 „HOP 3. tengelyének Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program 2011-2015.” című megvalósítási programjának kidolgozása Vidékfejlesztési Minisztérium, Halászati Operatív Program Irányító Hatósága 2011.06.28
2010-2012 „UNICREDS University Collaboration in Regional Development Spaces” (Egyetemi együttműködés regionális fejlesztési térségekben) - külső szakértői szolgáltatás biztosítása Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012.07.02
2010-2011 „UNICREDS University Collaboration in Regional Development Spaces” (Egyetemi együttműködés regionális fejlesztési térségekben) - külső szakértői szolgáltatás biztosítása Debreceni Egyetem 2011.11.15
2010-2011 Ontológiai alapkutatás (informatika): Hazai és nemzetközi workflow (munkafolyamat) szabványok és ajánlások kutatása, menedzsment ontológia az iratkezelésben, tezauruszok, taxonómiák, glosszáriumok kifejezése a Topic Maps Data Modellben, a MoReq2010 honosítását segítő többnyelvű ontológiaépítő alkalmazás kutatása, a MoReq2010 szabvány szerkezeti változásai, az új változat honosítását érintő problémák, szemantikus szenzorhálózatok modellezése, új iratkezelési koncepciók a MoReq2010-ben, Menedzsment ontológia az EDMS-KMS prototípusában KOVEX-Computer Kft. 2011.04.30
2010-2011 Debreceni Egyetem TAMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0010 - Agrármérnöki M.Sc. szak tananyag fejlesztése Debreceni Egyetem, Pannon Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem 2011.06.30
2010 A megújuló energia előállításához és kereskedelméhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, a Magyar Telekom megújuló energia hasznosításának konkrét műszaki, gazdaságossági, üzleti feltételeinek kialakítása érdekében Magyar Telekom Nyrt. 2010.07.31
2009-2010 „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred-Rakamaz között” c. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KEOP-7.2.1.1-2008-0023 projekt) 2010.07.31
2007-2008 Tananyag fejlesztési szolgáltatás HEFOP-3.3.1. „A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képzési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása” c. projekt keretében Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum (HEFOP-3.3.1 projekt) 2008.02.15
2007 Biogáz előállításhoz kapcsolódó szakértői anyagok elkészítése Cívis Biogáz Kft. (Inno-2-2006-17 sz. projekt) 2007.09.28
2007 A Mátészalkai Bioenergia Park (Bioenergiai Rendszer- és Kompetenciaközpont) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum 2007.11.18
2006 Debrecen Fejlesztési Pólus – Agrár-Innovációs Tudásközpont megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése Debrecen Megyei Jogú Város (NFH 511/2005 sz. projekt) 2007.01.31
2005-2006 Hajdú-Bihar Megye környezetgazdálkodási és energetikai koncepciójának kidolgozása - részfeladat Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány (TRFC) 2007.02.01
2005-2006 „Regionális tevékenységek hálózatba szervezése üzletfejlesztés és wellness turizmus területén információ technológiai támogatással” c. projekt részfeladatainak megvalósítása Euro-Régió Ház Kht. (INTERREG IIIB-CADSES PHARE Projekt) 2005.10.14. és 2006.08.11.
Hírek, események

Aktuális

 

Interreg Europe Bologna
Bolognában kerül megrendezésre az INTERREG EUROPE program nyitó rendezvénye
 
Debrecenben és Budapesten került megrendezésre azAQUA-ADD Interreg IVC projekt záró rendezvénye
 
ACHELOUS projekt ülés Thessalonikiben